جوهر نمک

اگر شما در حوزه تحقیقات مواد شیمیایی و مطالعه بر روی مواد فعالیت دارید، جوهر نمک با گرید صنعتی را باید تهیه کنید؛ بسته بندی گرید آزمایشگاهی این اسید معدنی در حجم های 1 لیتر، 5/2 لیتر و 5 لیتر موجود است که معمولاً دارای درصد خلوص 33%، 35% و 37% هستند.