اسید بوریک

اسید بوریک از واکنش میان بوراکس (تترا بورات سدیم دِهیدراته) و یک اسید معدنی نظیر اسید کلریدریک به دست می آید. پودرهای سفید رنگ این اسید در آب داغ با دمایی در حدود 170 درجه سانتی گراد حل می شود.

خواص فیزیکی، شیمیایی و کاربردهای اسید بوریک

کریستال های جامد بی رنگ اسید بوریک دارای وزن مولکولی 83/61 گرم بر مول است و چگالی آن در حدود 435/1 گرم بر سانتی متر مکعب می باشد. این اسید جامد در دمای 9/170 درجه سانتی گراد ذوب می شود و در دمای 300 درجه سانتی گراد می جوشد. حلالیت این ترکیب در دماهای مختلف در حجم 100 سی سی آب، متفاوت است؛ به طور مثال، حلالیت اسید بوریک جامد در 100 میلی لیتر آب در دمای 20 درجه و 80 درجه سانتی گراد به ترتیب برابر با 72/4 و 10/19 گرم می باشد.

ترکیب شیمیایی اسید بوریک در حلال های الکلی، محلول است اما در حلال پیریدین، نامحلول است؛ این اسید، حلالیت بسیار کمی در حلال استون دارد. بهترین روش برای مطالعه ساختار مولکولی این ترکیب استفاده از روش های طیف سنجی UV، IR، NMR و MS است.

مهم ترین موارد استفاده از اسید بوریک در صنایع تولید مواد شیمیایی، حشره کش ها، تولید محلول های بافر PH، کاربرد پزشکی (تولید داروهای آنتی باکتریال)، کشاورزی، تولید روانکارهای صنعتی، نیروگاه های هسته ای و ... می باشند. این اسید، غیر قابل اشتعال است. بوریک اسید با دوز 14/5 گرم در یک کیلوگرم ماده باعث مرگ انسان می شود. این مقیاس توسط استانداردهای جهانی گزارش شده اند.

با ما در تماس باشید

نشانی شرکت :

تهران - خیابان ولیعصر - پایین تر از سه راه توانیر - برج طلوع

02143029 02188642911 09120379874

89771643