کلرید کلسیم، نمک معدنی ساده اما پرکاربرد

کلرید کلسیم یک نمک معدنی با ساختار مولکولی بسیار ساده است که معمولاً به شکل جامد سفید رنگ وجود دارد و در آب حل می شود. این ماده در دو گرید صنعتی و خوراکی در بازار موجود است و بسته به نوع محصولاتی که با استفاده از این ترکیب تولید می شوند، یکی از گریدهای تجاری انتخاب می شود.