کاربرد پلی آلومینیوم کلراید در صنعت چرم و پوست

پلی آلومینیوم کلراید ، ترکیبی با نماد اختصاری PAC، به شکل جامد زرد رنگ و با خاصیت حلالیت در آب، یکی از پر کاربرترین مواد شیمیایی در صنعت تصفیه آب و فاضلاب است. امروزه در هر کارخانه یا صنعت که برای تصفیه فاضلاب یا پساب خود تمهیداتی می اندیشند می توان ردپایی از ترکیب PAC را مشاهده کرد.

کاربرد پلی آلومینیوم کلراید در صنعت چرم و پوست

کاربرد پلی آلومینیوم کلراید در صنعت چرم و پوست

پلی آلومینیوم کلراید ، ترکیبی با نماد اختصاری PAC، به شکل جامد زرد رنگ و با خاصیت حلالیت در آب، یکی از پر کاربرترین مواد شیمیایی در صنعت تصفیه آب و فاضلاب است. امروزه در هر کارخانه یا صنعت که برای تصفیه فاضلاب یا پساب خود تمهیداتی می اندیشند می توان ردپایی از ترکیب PAC را مشاهده کرد. این ترکیب معدنی در سال های اخیر یکی از جدیدترین مواد منعقد کننده و لخته ساز شناخته می شده است. مهم ترین نقش پلی آلومینیوم کلراید ، لخته سازی ذرات معلق آب و پساب و رفع کدورت آب می باشد.

به جرأت می توان گفت ترکیب نمک معدنی پلی آلومینیوم کلراید در بخش تصفیه خانه تمام صنایع وجود دارد. یکی از موارد کاربردی بسیار مهم این ماده، استفاده از آن در تصفیه پساب صنعت چرم و پوست است. در این مطلب به طور اختصاصی به این موضوع خواهیم پرداخت.

اهمیت تصفیه پساب و فاضلاب صنایع چرم و پوست با استفاده از پلی آلومینیوم کلراید

اهمیت تصفیه پساب و فاضلاب صنایع چرم و پوست با استفاده از پلی آلومینیوم کلراید

فاضلاب صنایع چرم و پوست یکی از آلوده ترین فاضلاب ها به شمار می رود. در این فاضلاب ها و پساب، میزان قابل توجهی آلاینده های محیطی وجود دارند که برخی از آن ها به ویژه دارای خاصیت سمی بوده و برای محیط زیست خطرناک هستند. بنابراین امر ضروری می باشد که بتوان با استفاده از ترکیباتی نظیر پلی آلومینیوم کلراید ، میزان آلاینده های پساب صنایع چرم و پوست را برطرف نمود.

به طور کلی صنعت چرم و پوست جزو آن دسته از صنایعی به شمار می رود که میزان زیادی از مواد شیمیایی را در طی مراحل مختلف آماده سازی محصول، به مصرف می رساند. به این ترتیب این صنعت را در دسته صنایعی با بالاترین میزان تولید ترکیبات آلاینده آلی دسته بندی می کنند. انواع ترکیبات سولفیت ها، ترکیبات حاوی کروم، تانن ها و ...، نمونه هایی از این مواد آلاینده هستند. معرفی پلی آلومینیوم کلراید به عنوان ترکیبی که می تواند در تصفیه پساب چرم و پوست، مؤثر عمل کند، راه حلی ایده آل به نظر می رسد.

پترو کیمیای آکام

استفاده از پلی آلومینیوم کلراید در فرآیند لخته سازی – انعقاد ذرات معلق پساب صنایع چرم و پوست

استفاده از پلی آلومینیوم کلراید در فرآیند لخته سازی – انعقاد ذرات معلق پساب صنایع چرم و پوست

با توجه به مواردی که در قسمت فوق، ذکر شدند پلی آلومینیوم کلراید به عنوان عامل حذف کننده آلاینده های پساب و فاضلاب صنایع چرم و پوست به کار می رود. فرآیندی که این ماده معدنی از طریق آن عمل می کند با عنوان "لخته سازی – انعقاد" شناخته می شود. در این فرآیند، ترکیباتی نظیر PAC، کلرید آهن III یا سولفات آهن برای کاهش اثرات سمی آلاینده ها و میزان مواد آلی موجود در فاضلاب چرم سازی و دباغی پوست مورد استفاده قرار می گیرند.

در برخی موارد برای حذف بیولوژی تعدادی از آلاینده های پساب دباغی مانند یون های کروم، از پلی آلومینیوم کلراید در مرحله اول تصفیه برای لخته سازی – انعقاد ذرات معلق استفاده می شود. تصفیه بیولوژیکی، فرآیندی است که پس از رفع کدورت پساب اجرا می گردد.

اگرچه استفاده از پلی آلومینیوم کلراید ، روش لخته سازی – انعقاد و روش تصفیه بیولوژیکی می تواند بازدهی بالایی در حذف آلاینده های پساب صنایع چرم و پوست داشته باشد اما به دلیل اینکه برخی ترکیبات آلی ممکن است هنوز هم اثرات سمی خود را بر جای بگذارند، اجرای سایر روش های تصفیه مانند اوزون دهی، اکسیداسیون فوتوکاتالیستی، استفاده از اشعه UV و استفاده از واکنشگر فنتون می تواند در مورد این صنایع مهم به کار روند.

پارامترهایی که در هنگام استفاده از پلی آلومینیوم کلراید در فرآیند لخته سازی – انعقاد در پساب دباغی تغییر می کنند شامل چه مواردی هستند؟

پارامترهایی که در هنگام استفاده از پلی آلومینیوم کلراید در فرآیند لخته سازی – انعقاد در پساب دباغی تغییر می کنند شامل چه مواردی هستند؟

بازدهی فرآیند لخته سازی – انعقاد به پارامترهایی نظیر دما، ویژگی های فیزیکی و شیمیایی پساب، PH، نوع لخته ساز و همچنین سرعت مخلوط کردن بستگی دارد. با مطالعاتی که انجام شده است، بهترین مواد لخته ساز در این صنعت شامل پلی آلومینیوم کلراید ، پلی آلومینیوم فریک کلراید و پلی آلومینیوم سیلیکات می باشند. دو ترکیب اولی، کاربرد گسترده تری در تصفیه خانه ها دارند. معمولاً میزان PH محلول در زمان لخته سازی – انعقاد به حدود 7 تا 5/8 می رسد.

پارامتر مهم اصلی که پلی آلومینیوم کلراید می تواند آن را تا حد زیادی برطرف کند، کدورت یا کدری پساب است. در راستای کدری محلول نهایی، سایر عوامل دیگر نظیر COD و BOD فاضلاب نیز تغییر پیدا می کند. مقادیر استاندارد هر یک از مواد و شاخص ها در مراحل مختلف، طبق مراجع معتبر تنظیم می شوند.

با ما در تماس باشید

نشانی شرکت :

تهران - خیابان ولیعصر - پایین تر از سه راه توانیر - برج طلوع

02143029 09120379874

89771643