آب ژاول، ترکیب سفید کننده بسیار قوی

[(a)|آب ژاول|/آب-ژاول-هیپوکلریت-سدیم-] یا در اصطلاح صنایع شیمیایی، هیپوکلریت سدیم، یک ترکیب شیمیایی بسیار قوی با خاصیت قلیایی است که برای گندزدایی و ضد عفونی کردن در صنایع مختلف به کار می رود. در حال حاضر تولید این ماده در پتروشیمی های سراسر جهان انجام می شود. این ماده به طور کلی دارای رنگ زرد با بویی بسیار تند و سوزش آور است. اتم کلر در ساختار مولکولی این مایع، خواص ویژه ای را در آن ایجاد می کند.