سیلیکاژل، ترکیبی با خاصیت جذب رطوبت محیط

سیلیکاژل، دی اکسید سیلیسیم، گرانول های شفافی است که شاید بارها آنها را در لوازم کیف و کفش و تجهیزات الکترونیکی مشاهده کرده اید. این دانه های شفاف، ترکیب سیلیس هستند که دارای ظرفیت بسیار بالا برای جذب رطوبت می باشند. این ماده می تواند، مقدار رطوبت، چیزی حدود نیمی از وزن خود را جذب کند. استفاده از این ترکیب مفید در صنایع حساس نظیر تجهیزات دیجیتال و مخابراتی، مورد استقبال قرار گرفته است چرا که می تواند رطوبت محیط را که موجب آسیب رساندن به تجهیزات حساس دستگاه ها می شود، جذب نماید.