سولفات آلومینیوم

سولفات آلومینیوم یکی از ترکیبات شیمیایی منعقد کننده است که در تصفیه آب از آن استفاده می شود. با استفاده از این ماده در تصفیه خانه ها، ویژگی های فیزیکی و خواص شیمیایی آب را بهبود می بخشند؛ سولفات آلومینیوم و سایر ترکیبات منعقد کننده نظیر کلرید آهن موجب حذف ذرات جامد معلق در آب و شفاف شدن آن می شوند.

آشنایی با سولفات آلومینیوم، تولید و کاربرد‌های آن:

آلومینیوم (Al) در سراسر گسترۀ زمین پراکنده است، و سومین عنصر شیمیایی رایج در پوستۀ زمین را تشکیل می‌دهد. آلومینیوم اغلب در حالت ترکیبی با عناصر مختلف دیگر وجود دارد. یکی از این ترکیبات که دارای کاربرد‌های فراوانی است، سولفات آلومینیوم است. این مادۀ شیمیایی بدون آب یک نمک آلومینیوم جامد دارای ساختمان کریستالی سفید رنگ است که یکی از کاربرد‌های آن به‌عنوان داروی معده است. این عامل باعث جذب و تجزیه پروتئین آنتی‌ژن‌ها در محلول می‌شود. رسوب حاصل باعث بهبود واکسن ایمنی بدن با تسهیل انتشار آهستۀ آنتی‌ژن از مخزن واکسن در محل تلقیح می‌شود. سولفات آلومینیوم (بدون آب) ماده‌ای است که حاوی آب تبلور نیست.

سولفات آلومینیوم در برخی از اشکال جامد مانند بلوک، قرص ‌مانند و یا پودر شده و همین‌طور به شکل محلول در دسترس است. در صنعت تصفیۀ کردنآب، اغلب به‌جای سولفات آلومینیوم به غلط از واژۀ «آلوم» استفاده می‌شود که شکل جامد آن دارای ترکیب xH2O Al2(SO4)3 می‌باشد، که x در محدوده‌ای بین 14 تا 21 قرار دارد و حاوی 18-14% وزنی Al2O3 (آلومینا) و یا 9-7.5% وزنی Al )آلومینیوم ( بسته به ملکول‌های آب x است.

شکل ساختمانی سولفات آلومینیوم:

سولفات آلومینیوم هیدرات‌های مختلفی را تشکیل می‌دهد که شایع‌ترین آن‌ها ۱۶ آبه (هگرا دکاهیدرات) Al2(SO4)3.16H2O و ۱۸ آبه (اکتا‌ دکاهیدرات) Al2(SO4)3.18H2O می‌باشد. سولفات آلومینیوم ۱۷ آبه (هپتا دکاهیدرات)، که فرمول آن به‌صورت [Al(H2O)6]2(SO4)3.5H2O نوشته می‌شود، به‌طور طبیعی به عنوان مادۀ معدنی آلونژن وجود دارد.

خواص فیزیکی و شیمیایی :

سولفات آلومینیوم در هوا پایدار است، تو باید تا 250 درجۀ سانتیگراد گرم می شود تا آب تبلور را از دست بدهد، هنگامی که بیش از 700 درجۀ سانتیگراد گرم می‌شود، شروع به تجزیه به اکسید آلومینیوم، سولفور تری اکسید و بخار آب، و غیره می‌کند. محلول در آب محلول اسیدی است.

تولید سولفات آلومینیوم:

تولید آزمایشگاهی:

فرمول تهیه این ماده شیمیایی در آزمایشگاه :

2Al(OH)_3+3 H_2 SO_4 → 〖Al〗_2 (SO_4 )_3+6 H_2 O

می توان به‌وسیلۀ حرارت دادن فلز آلومینیوم در یک محلول اسید سولفوریک آن‌را به‌دست آورد:

2 Al+3 H_2 SO_4 → 〖Al〗_2 (SO_4 )_3+3 H_2↑

شیست آلوم به‌کار رفته مخلوطی از پیریت آهن، آلومینیوم، و مواد قیر است، که به‌وفور در طبیعت یافت می‌شود. سولفات آلومینیوم را همچنین می‌توان با استفاده از خاک رس و یا بوکسیت، و یا کریولیت به‌دست آورد. در فرآیند روستینگ، اسید سولفوریک تولید شده و سپس آن‌را وارد واکنش با خاک رس و یا بوکسیت می‌کنند تا سولفات آلومینیوم تشکیل شود.

خطرات کار با سولفات آلومینیوم:

سولفات آلومینیوم سرطان زا نیست، ولی می‌تواند به پوست و چشم آسیب بزند، بنابراین اگر شما با آن کار می‌کنید، باید از دستکش و محافظ چشم استفاده کنید. اگر سولفات آلومینیوم به‌نحوی خورده شود، تا اندازه‌ای خطرناک است زیرا زمانی که این نمک خورده می‌شود، می‌تواند اسید سولفوریک ایجاد کند که خاصیتی به نام خورندگی داشته باشد.

کاربرد‌های سولفات آلومینیوم:

سولفات آلومینیوم یک ماده شیمیایی است که کاربرد‌های رایج صنعتی دارد. ترکیب آلومینیوم، گوگرد و اکسیژن اغلب یک بلور خشک و ماده پودری است که وقتی مرطوب و غیر قابل اشتعال می‌شود، لزج می‌شود. محلول Al2(SO4)3 به‌عنوان آلوم نیز شناخته شده است و از زمان مصر باستان در حرفۀ رنگرزی کاربرد داشته است. امروزه، از این مادۀ شیمیایی هنوز در صنعت تولید کاغذ و همچنین چندین اهداف صنعتی دیگر مانند تولید محصولات خانگی و تصفیۀ آب و فاضلاب استفاده می‌شود.

سولفات آلومینیوم به عنوان یک مادۀ منعقد کننده :

هنگامی‌که با آب مخلوط می‌شود، این مادۀ شیمیایی تعدادی از اشکال با سطوح مختلف یونیزاسیون به‌دست می‌دهد که می‌تواند آلودگی‌ها را در آب جذب کرده و رسوب کند، و باعث تمیزی آب می‌شود. این رسوب‌گذاری به‌عنوان عملیات ته‌نشینی شناخته می‌شود. امروزه در صنعت آب آشامیدنی، در اکثر تأسیسات تصفیه خانه‌ها از این سولفات آلومینیوم استفاده می‌کنند. استفاده از مواد منعقد کنندۀ مبتنی بر آلومینیوم می‌تواند سبب ایجاد سطوح آلومینیوم نسبتاً بالاتری در آب شود، اما معمولاً در سطوح ایمن قرار دارد.

پودری 17 درصد
پودری 17 درصد
نباتی 14 درصد
نباتی 14 درصد

با ما در تماس باشید

نشانی شرکت :

تهران - خیابان ولیعصر - پایین تر از سه راه توانیر - برج طلوع

02143029 09120379874

89771643