سود پرک؛ بررسی بازار و اهمیت آن در اقتصاد کشورها

سود پرک، یک ماده شیمیایی پر مصرف در صنایع مختلف است که معمولاً به شکل پرک های سفید یا شیری رنگ وجود دارد. این ماده در بازار با نام کاستیک سودا نیز شناخته می شود و از نظر ماهیت شیمیایی، یک قلیای بسیار قوی است. کاستیک سودا در دمای حدود 318 درجه سانتی گراد ذوب می شود.