روش تولید اسید کلریدریک

اسید کلریدریک، یک اسید آلی با گرید صنعتی و بسیار پرکاربرد در صنایع مختلف است. بسیاری از ترکیبات حاوی کلر با استفاده از هیدروکلریک اسید تولید می شوند.

اسید کلریدریک چیست؟

اسید کلریدریک ، یک اسید آلی با گرید صنعتی و بسیار پرکاربرد در صنایع مختلف است. بسیاری از ترکیبات حاوی کلر با استفاده از هیدروکلریک اسید تولید می شوند. این ترکیب شیمیایی در حال حاضر در جهان با حجم بالا تولید شده و در موارد مختلف به کار می رود. مهم ترین روش های تولید اسید کلریدریک، دسته ی از فرآیندهای شیمیایی هستند که با واکنش های متفاوت، منجر به تولید این اسید می گردند.

یکی روش های تولید اسید کلریدریک در صنعت تحت فرآیند کلر – آلکالی شناخته می شود. فرآیند کلر – آلکالی، متداول ترین روش تولید اسید هیدروکلریک در مقیاس بالا در کارخانه است. آنچه در روش های تولید اسید کلریدریک اهمیت دارد این است که روش مورد استفاده تا چه میزان در تولید اسید موفق است، اسید با چه درصد خلوصی را تولید می کند و از همه مهمتر، تجهیزات و تأسیسات آن قسمت از فرآیندها که اسید در آن تولید می شود باید از چه جنسی باشند تا از مخرب ترین پدیده صنعتی، یعنی خوردگی در امان بمانند.

در فرآیندهای تولید اسید کلریدریک به روش های مختلف، ترکیبات واسطه یا محصولات جانبی متعددی تولید می گردند. از اسید کلریدریک برای تولید ترکیباتی نظیر کلروهیدروکربن ها با ساختار آلیفاتیک، فلوئوروکربن ها، اسید فسفریک، نمک های کلرید و ... نیز استفاده می شود.طیف وسیعی از ترکیبات کلردار را می توان با این اسید تولید کرد که نام بردن از تمام آن ها در موضوع این بحث نمی گنجد. در این مطلب قصد داریم به روش تولید اسید کلریدریک در فرآیند کلر – آلکالی بپردازیم.

مهم ترین روش های تولید اسید کلریدریک ، دسته ی از فرآیندهای شیمیایی هستند که با واکنش های متفاوت، منجر به تولید این اسید می گردند.

بررسی روش کلر–آلکالی برای تولید اسید کلریدریک در صنعت

واحدهای تولید اسید کلریدریک در صنعت و همچنین فرآیندهای شیمیایی آن بسیار پیچیده هستند. تعداد 5 کوره اصلی برای تولید هیدروکلریک اسید در طرح تولید صنعتی استفاده می شوند؛ ترکیبات هیدروژن، کلرین و آب، سه ماده اولیه اصلی هستند که برای تولید اسید کلریدریک به آنها نیاز می باشد. اسید کلریدریک ، یکی از مهم ترین محصولات فرآیند معروف صنعتی، یعنی کلر – آلکالی است.

ترکیب هیدروژن کلرید گازی شکل، تحت یک فرآیند به شدت گرمازا در اثر ترکیب هیدروژن و کلرین در یک کوره تولید می شود. اسید کلریدریک که به شکل یک غشای فروریخته در کوره، سنتز شده است برای تولید هیدروکلریک اسید در مراحل بعدی به کار می رود. یک غشای عبوری به حالت سقوط از داخل لوله های کوچکی عبور می کند؛ در این لوله ها، آب و اسید کلریدریک گازی شکل، مخلوط می شود.

مقادیری از اسید کلریدریک گازی که در این مرحله جذب نشده اند در سیستم جذب ثانویه، مجدداً جذب می شوند. مشکلات احتمالی اصلی در تولید هیدروکلریک در این مرحله عبارتند از خوردگی، احتراق ناقص هیدروژن و کلرین، نقص در سیستم جذب و ... . با تحقیقات متعددی که در این مورد انجام شده، سعی بر این بوده است که این نواقص را در تولید اسید کلریدریک به حداقل میزان خود برسانند.

حدود 33% از اسید کلریدریک صنعتی به روش کلر – آلکالی تولید می شود. برای تولید یک تن از این اسید، 330 کیلوگرم کلرید هیدروژن گازی شکل و 96/320 کیلوگرم کلرید و حدود 05/9 کیلوگرم هیدروژن مورد نیاز است. به علاوه در برخی مراحل شاید به مقادیر بیشتری از ترکیب کلرین برای تولید اسید کلریدریک در واکنش های فوق نیاز باشد.

تولید اسید کلریدریک و تجهیزات صنعتی

واحدهای سنتز اسید کلریدریک ، سیستم های تزریق و مخازن جمع آوری کننده اسید کلریدریک، مراحل اصلی تولید اسید در فرآیند کلر – آلکالی هستند. سنتز اسید آلی توسط احتراق گازهای کلر و هیدروژن انجام می گیرد. دو عامل حرارت جذب و حرارت واکنش ها در آب، گرمازا هستند. میزان گرمایی که در این فرآیند تولید می شود، 1667 کیلوژول بر مول است.

به منظور بهینه سازی سوخت و کاهش مقدار کلرین آزاد در واکنش ها، گازهای سوختی در حضور 10% حجم اضافی از هیدروژن واکنش می دهند؛ به این ترتیب، مقادیر کلرین آزاد در فرآیند تا حدی کاهش پیدا می کند. اسید کلریدریک گازی که در این مخازن تولید می شود با جذب آب به هیدروکلریک اسید مایع تبدیل شده و در تانک های مخصوص، جمع آوری می گردند. در این حالت، درصد وزنی اسید کلریدریک ، حداکثر، 33% وزنی است.

حرارت تولید شده در واکنش های احتراقی توسط یک پوشش با گرافیت خنک کننده که اطراف کوره ها (خنک کننده ها) قرار دارد، حذف می شود. PH آب در مرحله جذب نیز باید در مقادیر 6 تا 5/7 کنترل شود. تعادل فشاری در کوره ها و مخازن تحت قانون هنری کنترل می گردد.

با ما در تماس باشید

نشانی شرکت :

تهران - خیابان ولیعصر - پایین تر از سه راه توانیر - برج طلوع

02143029 09120379874

89771643