تیوره

شماره شناسایی ترکیبهای شیمیایی:

62-56-6 ,

جرم حجمی:

mg/m3 ,

وابستگی غلظت:

Y ,

Thiourea0.jpg Thiourea0.jpg

نام:

تیوره ,

فرمول شیمیایی:

CH4N2S ,

شماره شناسایی ترکیبهای شیمیایی:

62-56-6 ,

شماره استاندارد بین المللی:

ISR000 ,

جرم حجمی:

mg/m3 ,

وابستگی غلظت:

Y ,

p to m:

3.11154 ,

HR:

3 ,

چگالی نسبی:

1.405 ,

حالت در دمای 25 °C:

S ,

جرم مولی (گرم در مول):

76.13 ,

دمای ذوب (°C):

177 ,

توضیحات

تیور

"تیور" یا "تیوکربامید" یک ترکیب آلی شبیه اوره اما به جای اکسیژن حاوی گوگرد می باشد؛ بعنوان مثال، فرمول مولکولی این ترکیب شیمیایی " CS (NH2) 2" می باشد که بسیار مشابه فرمول شیمیایی اوره " CO (NH2) 2 " است. لذا می توان این ترکیب را همانند اوره با یک ترکیب شیمیایی مشابه تحت متد "بازآرایی"، بواسطه حرارت دادن آمونیاک تولید نمود. متد دیگری که معمولا جهت تولید این ترکیب استفاده می شود، شامل اضافه نمودن سولفید هیدروژن به سیانامید می باشد. "تیور" دارای بسیاری از خواص شیمیایی اوره است، اما کاربرد آن جهت استفاده های صنعتی در مقیاسهای کوچک می باشد. "تیور" در صنف عکس و عکاسی به عنوان یک عامل نگه دارنده استفاده می شود. این ترکیب در تولید رزین، بعنوان حشره کش، بعنوان عاملی برای مرمت پارچه ها در صنعت نساجی، در تولید رنگهای خاص و تولید مواد مخدرکاربرد دارد. شکل ظاهری "تیور" بصورت بلورهای بی رنگ با نقطه ذوب 182 درجه سانتی گراد می باشد. این محصول شیمیایی، ترکیبی سمی بوده منتها هنوز دوز مشخصی بعنوان دوز کشنده برای آن مشخص نشده است.

  • captcha

با ما در تماس باشید

نشانی شرکت :

تهران - خیابان ولیعصر - پایین تر از سه راه توانیر - برج طلوع

02143029 02188642911 09120379874

89771643