تولید شکر-از-گلاسیرالیا-وراکوزا

تولید شکر از جلبکی موسوم به "گلاسیرالیا وراکوزا" با استفاده از تلفیق "پروسه ی ماقبل کاتالیزاسیون سیتریک اسید" و "هیدرولیز آنزیمی"

این مقاله، میزان کاربردی بودن تلفیق "پروسه ی ماقبل کاتالیزاسیون سیتریک اسید" و "هیدرولیز آنزیمی" را به جهت تولید شکر ، با در نظر گرفتن جلبک دریایی به نام "گلاسیرالیا وراکوزا" به عنوان منبع بالقوه این آزمایش، مورد بررسی قرار می دهد. در نتیجه انجام "پروسه ی ماقبل کاتالیزاسیون سیتریک اسید" در شرایطی با نسبت 1:10 جامد به سیال، 0.1 اسید سیتریک، در دمای 150درجه سانتی گراد و مدت زمان کل آزمایش 60دقیقه، شکر 50.9% بدست آمد. متعاقبا، در نتیجه ی استفاده از متد "هیدرولیز آنزیمی" که در آن از ترکیب آنزیم های 20 FBG/G از زیست توده و 28 FPU/G از زیست توده استفاده شده، شکر 57.8% بدست آمد. با توجه به اینکه انجام "پروسه ی ماقبل کاتالیزاسیون سیتریک اسید" ساده و ارزان قیمت بوده و هم چنین حاوی مشتقات شیمیایی خطرناک و مضر نیست،

با ما در تماس باشید

نشانی شرکت :

تهران - خیابان ولیعصر - پایین تر از سه راه توانیر - برج طلوع

02143029 09120379874

89771643