اسید استیک، یک اسید آلی با کاربردهای متنوع در صنعت

اسید استیک یکی از اسیدهای آلی با ساختار مولکولی بسیار ساده است که به شکل مایع بی رنگ با خاصیت اسیدی ضعیف یافت می شود. این اسید در صنایع مختلف کاربرد دارد.