اسید کلریدریک، محبوب ترین اسید صنعتی

اسید کلریدریک، یک اسید صنعتی پر مصرف در صنایع مختلف است. این اسید معمولاً به شکل مایع با بوی تند بوده که خاصیت خورندگی دارد. اسیدیته این اسید کلردار، حدود 0 تا 2 می باشد. هیدروکلریک اسید به عنوان یک واکنشگر در بسیاری از واکنش های شیمیایی شرکت می کند. در حال حاضر، تولید مواد آلی و معدنی در آزمایشگاه های تحقیقاتی و کارخانجات، از این اسید به عنوان ماده مصرفی استفاده می کنند.