سفارش محصول


با ما در تماس باشید

نشانی شرکت :

تهران - خیابان ولیعصر - پایین تر از سه راه توانیر - برج طلوع

02143029 02188642911 09120379874

89771643

db-json.json
RowNumberIdParentIdFieldValueTypePath
11nullchildren[{ "schemaID" : "599", "schemaName" : "درخواست خرید " }, { "obj" : [{ "mid" : 20, "groupid" : 599, "prpid" : "", "typeid" : "", "question" : "نام و نام خانوادگی", "answer" : "", "value" : "", "topParent" : 0, "realname" : "_root.schema__0.question__0.schemaanswer__78.value" }] }, { "obj" : [{ "mid" : 20, "groupid" : 599, "prpid" : "", "typeid" : "", "question" : "تلفن", "answer" : "", "value" : "", "topParent" : 0, "realname" : "_root.schema__0.question__0.schemaanswer__79.value" }] }, { "obj" : [{ "mid" : 20, "groupid" : 599, "prpid" : "", "typeid" : "", "question" : "ایمیل", "answer" : "", "value" : "", "topParent" : 0, "realname" : "_root.schema__0.question__0.schemaanswer__80.value" }] }, { "obj" : [{ "mid" : 20, "groupid" : 599, "prpid" : "", "typeid" : "", "question" : "واحد", "answer" : "", "value" : "", "topParent" : 0, "realname" : "_root.schema__0.question__0.schemaanswer__81.value" }] }, { "obj" : [{ "mid" : 20, "groupid" : 599, "prpid" : "", "typeid" : "", "question" : "آدرس", "answer" : "", "value" : "", "topParent" : 0, "realname" : "_root.schema__0.question__0.schemaanswer__82.value" }] }, { "obj" : [{ "mid" : 20, "groupid" : 599, "prpid" : "", "typeid" : "", "question" : "مقدار", "answer" : "", "value" : "", "topParent" : 0, "realname" : "_root.schema__0.question__0.schemaanswer__83.value" }] }]Array.children
221null{ "schemaID" : "599", "schemaName" : "درخواست خرید " }Object.children[0]
332schemaID599Scalar.String.children[0].schemaID
442schemaNameدرخواست خرید Scalar.String.children[0].schemaName
551null{ "obj" : [{ "mid" : 20, "groupid" : 599, "prpid" : "", "typeid" : "", "question" : "نام و نام خانوادگی", "answer" : "", "value" : "", "topParent" : 0, "realname" : "_root.schema__0.question__0.schemaanswer__78.value" }] }Object.children[1]
665obj[{ "mid" : 20, "groupid" : 599, "prpid" : "", "typeid" : "", "question" : "نام و نام خانوادگی", "answer" : "", "value" : "", "topParent" : 0, "realname" : "_root.schema__0.question__0.schemaanswer__78.value" }]Array.children[1].obj
776null{ "mid" : 20, "groupid" : 599, "prpid" : "", "typeid" : "", "question" : "نام و نام خانوادگی", "answer" : "", "value" : "", "topParent" : 0, "realname" : "_root.schema__0.question__0.schemaanswer__78.value" }Object.children[1].obj[0]
887mid20Scalar.Numeric.children[1].obj[0].mid
997groupid599Scalar.Numeric.children[1].obj[0].groupid
10107prpidScalar.String.children[1].obj[0].prpid
11117typeidScalar.String.children[1].obj[0].typeid
12127questionنام و نام خانوادگیScalar.String.children[1].obj[0].question
13137answerScalar.String.children[1].obj[0].answer
14147valueScalar.String.children[1].obj[0].value
15157topParent0Scalar.Numeric.children[1].obj[0].topParent
16167realname_root.schema__0.question__0.schemaanswer__78.valueScalar.String.children[1].obj[0].realname
17171null{ "obj" : [{ "mid" : 20, "groupid" : 599, "prpid" : "", "typeid" : "", "question" : "تلفن", "answer" : "", "value" : "", "topParent" : 0, "realname" : "_root.schema__0.question__0.schemaanswer__79.value" }] }Object.children[2]
181817obj[{ "mid" : 20, "groupid" : 599, "prpid" : "", "typeid" : "", "question" : "تلفن", "answer" : "", "value" : "", "topParent" : 0, "realname" : "_root.schema__0.question__0.schemaanswer__79.value" }]Array.children[2].obj
191918null{ "mid" : 20, "groupid" : 599, "prpid" : "", "typeid" : "", "question" : "تلفن", "answer" : "", "value" : "", "topParent" : 0, "realname" : "_root.schema__0.question__0.schemaanswer__79.value" }Object.children[2].obj[0]
202019mid20Scalar.Numeric.children[2].obj[0].mid
212119groupid599Scalar.Numeric.children[2].obj[0].groupid
222219prpidScalar.String.children[2].obj[0].prpid
232319typeidScalar.String.children[2].obj[0].typeid
242419questionتلفنScalar.String.children[2].obj[0].question
252519answerScalar.String.children[2].obj[0].answer
262619valueScalar.String.children[2].obj[0].value
272719topParent0Scalar.Numeric.children[2].obj[0].topParent
282819realname_root.schema__0.question__0.schemaanswer__79.valueScalar.String.children[2].obj[0].realname
29291null{ "obj" : [{ "mid" : 20, "groupid" : 599, "prpid" : "", "typeid" : "", "question" : "ایمیل", "answer" : "", "value" : "", "topParent" : 0, "realname" : "_root.schema__0.question__0.schemaanswer__80.value" }] }Object.children[3]
303029obj[{ "mid" : 20, "groupid" : 599, "prpid" : "", "typeid" : "", "question" : "ایمیل", "answer" : "", "value" : "", "topParent" : 0, "realname" : "_root.schema__0.question__0.schemaanswer__80.value" }]Array.children[3].obj
313130null{ "mid" : 20, "groupid" : 599, "prpid" : "", "typeid" : "", "question" : "ایمیل", "answer" : "", "value" : "", "topParent" : 0, "realname" : "_root.schema__0.question__0.schemaanswer__80.value" }Object.children[3].obj[0]
323231mid20Scalar.Numeric.children[3].obj[0].mid
333331groupid599Scalar.Numeric.children[3].obj[0].groupid
343431prpidScalar.String.children[3].obj[0].prpid
353531typeidScalar.String.children[3].obj[0].typeid
363631questionایمیلScalar.String.children[3].obj[0].question
373731answerScalar.String.children[3].obj[0].answer
383831valueScalar.String.children[3].obj[0].value
393931topParent0Scalar.Numeric.children[3].obj[0].topParent
404031realname_root.schema__0.question__0.schemaanswer__80.valueScalar.String.children[3].obj[0].realname
41411null{ "obj" : [{ "mid" : 20, "groupid" : 599, "prpid" : "", "typeid" : "", "question" : "واحد", "answer" : "", "value" : "", "topParent" : 0, "realname" : "_root.schema__0.question__0.schemaanswer__81.value" }] }Object.children[4]
424241obj[{ "mid" : 20, "groupid" : 599, "prpid" : "", "typeid" : "", "question" : "واحد", "answer" : "", "value" : "", "topParent" : 0, "realname" : "_root.schema__0.question__0.schemaanswer__81.value" }]Array.children[4].obj
434342null{ "mid" : 20, "groupid" : 599, "prpid" : "", "typeid" : "", "question" : "واحد", "answer" : "", "value" : "", "topParent" : 0, "realname" : "_root.schema__0.question__0.schemaanswer__81.value" }Object.children[4].obj[0]
444443mid20Scalar.Numeric.children[4].obj[0].mid
454543groupid599Scalar.Numeric.children[4].obj[0].groupid
464643prpidScalar.String.children[4].obj[0].prpid
474743typeidScalar.String.children[4].obj[0].typeid
484843questionواحدScalar.String.children[4].obj[0].question
494943answerScalar.String.children[4].obj[0].answer
505043valueScalar.String.children[4].obj[0].value
515143topParent0Scalar.Numeric.children[4].obj[0].topParent
525243realname_root.schema__0.question__0.schemaanswer__81.valueScalar.String.children[4].obj[0].realname
53531null{ "obj" : [{ "mid" : 20, "groupid" : 599, "prpid" : "", "typeid" : "", "question" : "آدرس", "answer" : "", "value" : "", "topParent" : 0, "realname" : "_root.schema__0.question__0.schemaanswer__82.value" }] }Object.children[5]
545453obj[{ "mid" : 20, "groupid" : 599, "prpid" : "", "typeid" : "", "question" : "آدرس", "answer" : "", "value" : "", "topParent" : 0, "realname" : "_root.schema__0.question__0.schemaanswer__82.value" }]Array.children[5].obj
555554null{ "mid" : 20, "groupid" : 599, "prpid" : "", "typeid" : "", "question" : "آدرس", "answer" : "", "value" : "", "topParent" : 0, "realname" : "_root.schema__0.question__0.schemaanswer__82.value" }Object.children[5].obj[0]
565655mid20Scalar.Numeric.children[5].obj[0].mid
575755groupid599Scalar.Numeric.children[5].obj[0].groupid
585855prpidScalar.String.children[5].obj[0].prpid
595955typeidScalar.String.children[5].obj[0].typeid
606055questionآدرسScalar.String.children[5].obj[0].question
616155answerScalar.String.children[5].obj[0].answer
626255valueScalar.String.children[5].obj[0].value
636355topParent0Scalar.Numeric.children[5].obj[0].topParent
646455realname_root.schema__0.question__0.schemaanswer__82.valueScalar.String.children[5].obj[0].realname
65651null{ "obj" : [{ "mid" : 20, "groupid" : 599, "prpid" : "", "typeid" : "", "question" : "مقدار", "answer" : "", "value" : "", "topParent" : 0, "realname" : "_root.schema__0.question__0.schemaanswer__83.value" }] }Object.children[6]
666665obj[{ "mid" : 20, "groupid" : 599, "prpid" : "", "typeid" : "", "question" : "مقدار", "answer" : "", "value" : "", "topParent" : 0, "realname" : "_root.schema__0.question__0.schemaanswer__83.value" }]Array.children[6].obj
676766null{ "mid" : 20, "groupid" : 599, "prpid" : "", "typeid" : "", "question" : "مقدار", "answer" : "", "value" : "", "topParent" : 0, "realname" : "_root.schema__0.question__0.schemaanswer__83.value" }Object.children[6].obj[0]
686867mid20Scalar.Numeric.children[6].obj[0].mid
696967groupid599Scalar.Numeric.children[6].obj[0].groupid
707067prpidScalar.String.children[6].obj[0].prpid
717167typeidScalar.String.children[6].obj[0].typeid
727267questionمقدارScalar.String.children[6].obj[0].question
737367answerScalar.String.children[6].obj[0].answer
747467valueScalar.String.children[6].obj[0].value
757567topParent0Scalar.Numeric.children[6].obj[0].topParent
767667realname_root.schema__0.question__0.schemaanswer__83.valueScalar.String.children[6].obj[0].realname