کربنات سدیم، نمک معدنی ساده و پرکاربرد

کربنات سدیم، یک نمک معدنی است که از اسید کربنیک مشتق شده و معمولاً به شکل جامد سفید رنگ و به فرم هیدراته وجود دارد. تعداد مولکول های هیدراته که در این ترکیب هستند از 1 تا 10 مولکول آب متغیر است. سدیم کربنات یکی از نمک های بسیار پرکاربرد در صنایع مختلف است به طوری که در برخی واکنش ها به عنوان ترکیب اصلی مصرف می شود.