کاربردهای سدیم هیدروکسید

هیدروکسید سدیم (کاستیک سودا) یکی محصولات جانبی حاصل از پروسه تولید کلر تحت استفاده از محلول نمک سدیم کلراید می باشد. دسترسی آسان و همچنین قابلیت واکنش پذیری بالای سدیم کلراید آن را به یکی از ارزان ترین و پر کاربردترین محلولهای قلیایی تبدیل ساخته است.